przez AGRADO
31 grudnia
2022
1 wrzesień
2022
Nazwa Projektu
COMMUNITYMEDIAITTWORZYMY STRONĘ DLA FORUM PROFILAKTYCZNEGO 
INFORMACJA, EDUDKCJA, WYBINARY, POCASTY ONLINE.

Ogólnym złożeniem Forum Profilaktycznego - WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁA, INTEGROWAĆ, jest wspieranie procesu współpracy osób, instytucji, szkół, placówek, NGO, kościoła, przedsiębiorców i innych podmiotów, które mogą być zainteresowane lub które aktualnie posiadają zasoby umożliwiające aktywny dialog i podejmowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień i innych zachowań ryzykownych.

Podejmując rozmowy i rozpoznając możliwości oraz gotowość do działań i rozwoju podjęliśmy decyzje, że pozyskane treści będziemy prezentować z użyciem narzędzi oline.

Strona dla Forum Profilaktycznego WIDZIEĆ ROZUMIEC PRZECIWDZIAŁAĆ INTEGROWAĆ powstaje w 2022 przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice.

Strona dla FORUM PROFILAKTYCZNEGO - zapraszamy