przez AGRADO
31 grudnia
2022
1 września
2022
Nazwa Projektu
COMMUNITYMEDIAITTWORZYMY STRONĘ WWW.ARTETIME.ORG.PL
Wystawy, konkursy, warsztaty, plenery online.

W AGRADO poszukujemy sposobów dla zaprezentowania pracy twórczej, jaką mieliśmy możliwość współorganizować przez kilka lat.
Poszukujemy dróg dostępności i otwartości, chcemy, aby osoby i instytucje, które wspierały nasze inicjatywy twórcze czuły się zadbane i ugoszczone w tworzonej przez nas przestrzeni wirtualnej. 

Strona dla projektu ARTETIME powstała w 2022r. przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice.

Strona dla projektu ARTETIME  ZAPRASZAMY