przez AGRADO
10 listopad
2022
05 listopad
2022
Nazwa Projektu

SPOTKANIE SZKOLENIOWE: DIALOG - POROZUMIENIE – WSPÓŁPRACA
Zapraszamy do udziału w szkoleniu: PROFILAKTYKA LOKALNIE - zmiana w praktyce - RODZINA W KRYZYSIE

Spotkanie szkoleniowe kierowane jest do osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień w Gminie Wadowice, a jego celem jest zapoznanie uczestników z możliwościami wspierania motywacji do zmiany u członków rodzin w sytuacji, gdy przechodzą przez faze kryzysu.  

Spotkania szkoleniowe DIALOG - POROZUMIENIE - WSPÓŁPRACA realizowane są przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach realizacji zadania publicznego "Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych". Działanie nieodpłatne w okresie od 15.02.2022 do 31.12.2022r.
Zapraszamy do zapoznania się z informacją organizacyjną szkolenia wejdź