przez AGRADO
grudzień
2022
03 październik
2022
Nazwa Projektu

PROFILAKTYCZNY KONKURS ARTYSTYCZNY BARWY ŻYCIA 2022 - edycja II 
Zapraszamy do udziału w II edycji Profilaktycznego Konkursu Artystycznego BARWY ŻYCIA 2022.

Konkurs BARWY ŻYCIA jest propozycją do współtworzenia kreatywnych działań w obszarze profilaktyki uzależnień.
Udział w konkursie daje możliwość wyrażenia odczuć i refleksji poprzez ukazanie piękna i wartości życia.

Konkurs Barwy Życia realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice.
Patronat Honorowy objął Burmistrz Wadowice Bartosz Kaliński.

regulamin konkursu  doc

metryczka  metryczka doc

oświadczenie