przez AGRADO
grudzień
2022
lipiec
2022
Nazwa Projektu

CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
Okres wakacji to czas na odpoczynek, możemy teraz zadbać o to, aby był to czas na przemyślenia,
dobre decyzje oraz zachowania, które wspierają nasze samopoczucie i zdrowie.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia i udostępnienie informacji dla osób i rodzin,
które mogą potrzebować takiej formy wsparcia i pomocy.

Centrum Profilaktyki Społecznej działa przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach realizacji zadania publicznego "Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych". Pomoc dla mieszkańców Gminy Wadowice udzielana jest bezpłatnie w okresie od 15.02.2022 do 31.12.2022r.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami wsparcia w  Centrum Profilaktyki Społecznej    INFO-PLAKAT  
Zapraszamy do współpracy w zakresie działań profilaktycznych  WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁAĆ.