przez AGRADO
czerwiec
2022
26 kwiecień
2022
Nazwa Projektu

PROFILAKTYCZNY KONKURS ARTYSTYCZNY BARWY ŻYCIA 2022 - edycja I 
Zapraszamy do udziału w I edycji Profilaktycznego Konkursu Artystycznego BARWY ŻYCIA 2022.

Konkurs BARWY ŻYCIA jest propozycją do współtworzenia kreatywnych działań w obszarze profilaktyki uzależnień.
Udział w konkursie daje możliwość wyrażenia odczuć i refleksji poprzez ukazanie piękna i wartości życia.

Konkurs Barwy Życia realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice.

regulamin konkursu

metryczka

oświadczenie