przez AGRADO
31 grudzień
2022
15 luty
2022
Nazwa Projektu

WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁAĆ 
Zapraszamy do współpracy w organizowaniu i prowadzeniu działań profilaktycznych.

Zapraszamy do współpracy w ramach realizowanego przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice zadania publicznego; „Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Wadowice lub grupy docelowej”.
W ramach realizacji zadania zamierzamy zrealizować edukacje publiczną poprzez następujące sposoby:
Prowadzenie edukacji publicznej poprzez wortale informacyjno – edukacyjne: www.wrp.agrado.org.pl www.cps.agrado.org.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie Profilaktycznego Konkursu Artystycznego – Barwy Życia wraz z wernisażem i wystawami pokonkursowymi oraz Plenerów Artystycznych – Barwy Życia
Prowadzenie edukacji publicznej w szkołach i miejscach użyteczności publicznej poprzez materiały edukacyjne Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać
Zorganizowanie i przeprowadzenie Forum Profilaktycznego - Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać
Więcej informacji dla profilaktyki uzależnień na stronach

Centrum Profilaktyki Społecznej
oraz 
Widzieć-Rozumieć-Przeciwdziałać