przez AGRADO
01 kwiecień
2022
15 luty
2022
Nazwa Projektu

DIALOG - POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - I spotkanie superwizyjne - 01.04.2022r.
Zapraszamy do udziału w I spotkaniu superwizyjnym osoby pracujące w obszarze profilaktyki narkomanii w Gminie Wadowice.

Spotkania superwizyjne DIALOG - POROZUMIENIE - WSPÓŁPRACA realizowane są przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach realizacji zadania publicznego "Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych". Działanie realizowane jest nieodpłatne w okresie od 15.02.2022 do 31.12.2022r. Spotkania dostępne są nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Wadowice oraz osób zawodowo pracujących dla mieszkańców Gminy Wadowice.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją organizacyjną  wejdź do: DPW-spotkania superwizyjne-notka informacyjna