PARTNERZY

POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA


Autyzm-Polska jest Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. Porozumienie działa od 1998roku, skupia około 50 organizacji i ma na celu doprowadzenie do zapewnienia wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzinom tak, aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne. Stowarzyszenie AGRADO zostało przyjęte do porozumienia z dniem 25 kwietnia 2013r.


 

POLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU 


Wolontariat uczy, daje satysfakcję, pozwala nabrać dobrej energii życiowej, poznać wielu nowych ludzi i wzbogacić się o nowe doświadczenia. Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce od 1993r.
 odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ludzi tym rodzajem działalności. Realizujemy standardy tej sieci od 2005r. prowadząc: Centrum Wolontariatu AGRADO w Wadowicach na ul. E. K. Wojtyłów 4; Wtorek 16.00-18.00; Środa 09.00-11.00


 

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU – BIAŁEJ


Istnieje od 1997 roku i wykształciła już ponad 10 tys. absolwentów. Posiada profesjonalną kadrę naukową.
Kształci na kierunkach Administracja i Pedagogika
oraz na 20 kierunkach studiów podyplomowych.
Prowadzi bogatą międzynarodową współpracę naukową.
W rankingu Perspektywy 2015 jest najlepszą uczelnią niepubliczną w swojej kategorii.
Współpracujemy w zakresie działalności dydaktycznej.