2009

Rozpoczynamy wspólną drogę realizując swoje marzenia. Próbujemy odkryć, jak najlepiej wspierać się w tej podróży. Stowarzyszenie to grupa osób, przyjaciół. Jesteśmy pedagogami, rodzicami, nauczycielami, psychologami ... mamy wspólne cele. Towarzyszy nam ciekawość i ufność w to co będziemy mogli odkrywać, poznawać i realizować w naszym życiu. 7 października 2009 roku, godzina 18.00 – CZAS START. 


Powołanie Stowarzyszenia
W środę 7 października 2009r. w spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia uczestniczyło 16 osób. Spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych w mieszkaniu na pierwszym piętrze, jednej z najstarszych kamienic w Wadowicach, na ulicy Kościelnej 6. Osoby, które zdecydowały się na powołanie do życia stowarzyszenia, zawodowo związane były z udzielaniem różnego rodzaju pomocy o charakterze edukacyjnym, pedagogicznym, psychologicznym i prawnym dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Pierwsza nazwa stowarzyszenia to Od Nowa, a w kolejnych latach szukaliśmy dla nas tej jedynej, dyskusji było wiele. Imię, które wybrała dla nas Krystyna, zostało zaakceptowane przez wszystkich, a brzmi AGRADO to znaczy życzliwość, uprzejmość.


Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju człowieka, troska o jego zdrowie, pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na rzecz rozwoju i integracji społecznej.


Pozyskanie siedziby dla Stowarzyszenia
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wadowicach na Alejach Wolności. Państwo Zuzanna i Edward Głownia okazali zrozumienie i wsparli nasze działania i nieodpłatnie użyczyli swój dom na przyjazną dla nas siedzibę. W domu Państwa Głownia zawsze jesteśmy mile widziani, okazali się Oni wyjątkowo gościnnymi gospodarzami miejsca. Państwo Głownia są Członkami Honorowymi AGRADO.


Remont lokalu Centrum Profilaktyki Społecznej
W Wadowicach swoją działalność prowadzimy poprzez Centrum Profilaktyki Społecznej, gdzie od 2006r. realizujemy zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla mieszkańców gminy Wadowice. Dla działań AGRADO skierowanych do mieszkańców gminy Wadowice pozyskaliśmy lokal, wynajmując mieszkanie na pierwszym piętrze kamienicy na ulicy Kościelnej 6 w Wadowicach. Miejsce to jest wyjątkowo urokliwe, jedno z najpiękniejszych w Wadowicach, jest to najstarsza kamienica w mieście, zbudowana na solidnych murach, które niejednokrotnie wzbudzały nasz podziw. Ulica Kościelna okazała się dla nas bardzo gościnna i przyjazna. Spacerowaliśmy po niej i rozmawialiśmy z mieszkańcami Wadowic oraz osobami, które odwiedzały to miasto, kierując się potrzebami duchowymi wynikającymi z relacji z Janem Pawłem II. Lokal przeznaczony na Centrum Profilaktyki Społecznej wyremontowaliśmy w ramach działań własnych. Współpracowaliśmy w tym zakresie z osobami korzystającymi kiedyś z naszej pomocy i wsparcia. Dbamy o to, aby Centrum Profilaktyki Społecznej tworzyło przyjazną i domową atmosferę.


Spr. merytoryczne zobacz

Spr. finansowe - bilans zobacz  

Spr. finansowe RZiS zobacz   

Spr. finansowe info. dodatkowa zobacz