2020

Tym razem rozpoczynamy kolejne dziesięć lat, które dajemy dla współtworzenia otwartej i kreatywnej społeczności, opartej na życzliwym dialogu, bliskości w relacjach, pasji i wytrwałości w działaniu oraz wrażliwości w myśleniu. Poprzez twórczą integracje mamy nadzieje na umacnianie więzi społecznych, wspieranie zaangażowania oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. 

Realizujemy projekty własne:

 • OŚRODEK WSPARCIA ROZWOJU APERIO - trudności rozwojowe, niepełnosprawność - diagnoza, terapia, rehabilitacja
 • DIALOG POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - profilaktyka uzależnień - warsztaty, szkolenia, superwizje
 • CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - profilaktyka uzależnień - diagnoza, poradnictwo, psychoterapia
 • CENTRUM WOLONTARIATU AGRADO - praca, wsparcie, szkolenie
 • AKMECLUB - partnerstwo, trening, mentoring
 • APERIOCLUB - rozwój, trening, mentoring
 • AGRADOCLUB - dobroczynność, filantropia
 • ANIMALSCLUB - opieka, komunikacja, trening
 • HORSESPACE - hipoterapia, edukacja jeździecka, rekreacja konna
 • DOGSPACE - dogoterapia, edukacja i rekreacja z psem
 • BIRDSPACE - opieka, hodowla, szkolenie
 • FISHSPACE - akwarystyka, wędkarstwo
 • ARTETIME - konkursy, plenery, wystawy
 • LABATIME - relaks, rekreacja, wypoczynek
 • PARTYTIME - spotkania, eventy, festiwale
 • TRAVELTIME - podróże, wyprawy, wyrypy
 • GAMESARTS - gry, zabawy, rozgrywki
 • VERSUSARTS - pojedynki, sztuki walki
 • FLOWDANCEARTS - ruch, taniec, fitness
 • TRAININGACTIVITY - motywacja, aktywność, trening
 • HANDARTACTION  - projekt, rękodzieło, manufaktura
 • HOUSEARTACTION  - aranżacja, pielęgnacja, naprawy w domu
 • GREENARTACTION - kreacja i pielęgnacja ogrodu i łąki
 • STREETARTACTION - teatr uliczny, pantonima, happening, grafitti, murale
 • FASHIONARTSTYLE - stylizacja, wizaż, sztuka ubioru
 • MUSICARTSTYLE - śpiewanie, granie, muzykowanie
 • FOTOARTSTYLE - wystawy, warsztaty, mentoring
 • FILMARTSTYLE - projekcje, scenografia, reżyseria
 • FREETREATSTASTE - przysmaki, kuchnia, jadłodzielnia
 • NOMADICFARMSLIFES - uprawy, zbiory, przetwory
 • COMMUNITYMEDIAIT - spotkania, aranżacje, realizacje
 • EDUCATIONMEETSCHOOL - seminaria, kursy, szkolenia, szkoły

Realizujemy zadania publiczne:

 • Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych – wsparcie finansowe Gmina Wadowice
 • Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Wadowice lub grupy docelowej – wsparcie finansowe Gmina Wadowice.

Sprawozdanie merytoryczne: 

zobacz

Sprawozdanie finansowe:     

zobacz                                     

zobacz                                  

zobacz                                

zobacz                                    

zobacz