2019

Aktywna rekreacja, odpoczynek i wspólne bycie razem jest bardzo twórcze i znacznie wzbogaciło nasze życie. Gościmy u siebie nowych ludzi, którzy chcą poznać i zasmakować życia w NGO. Tutaj i teraz, aktywnie, samodzielnie i pracowicie. Dziesiąty rok działania, przynosi zaskakujące dla nas doświadczenia, to jest naturalna część zmiany. Rok 2019 powoduje, że stajemy się jeszcze bardziej mężni i wytrwali. 

W otaczającej rzeczywistości społecznej, wśród ludzi, którzy zmagają się sami ze sobą, udaje nam się zachować stały porządek naszych wartości. Pozostajemy otwarci, współpracujemy z chętnymi, dbamy o relacje w naszym różnorodnym zespole.

Codziennie wykonujemy swoją pracę i tutaj wypracowaliśmy zasadę, która brzmi, zacznij od zrobienia tego co konieczne, następnie zrób to co możliwe, nagle odkryjesz, że dokonałeś tego, co kiedyś było niemożliwe.


Realizujemy projekty własne:

 • AKMECLUB - partnerstwo, trening, mentoring - Biuro AGRADO
 • CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - profilaktyka uzależnień - diagnoza, poradnictwo, psychoterapia
 • DIALOG POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - profilaktyka uzależnień - warsztaty, szkolenia, superwizje
 • OŚRODEK WSPARCIA ROZWOJU APERIO - trudności rozwojowe, niepełnosprawność, diagnoza, terapia, rehabilitacja
 • CENTRUM WOLONTARIATU - praca, wsparcie, szkolenie
 • APERIOCLUB - rozwój, trening, mentoring
 • AGRADOCLUB - dobroczynność, filantropia
 • ANIMALSCLUB - opieka, komunikacja, trening
 • DOGSPACE  - dogoterapia, edukacja kynologiczna, trening, rekreacja z psem
 • HORSESPACE -  hipoterapia, edukacja jeździecka, rekreacja konna
 • FISHSPACE - akwarystyka, wędkarstwo
 • BIRDSPACE - opieka, hodowla, szkolenie
 • ARTETIME - konkursy, plenery, wystawy
 • PARTYTIME - spotkania, eventy, świętowanie, festiwale, tradycje
 • LABATIME - relaks, rekreacja, wypoczynek
 • HANDARTACTION - projekt, rękodzieło, manufaktura
 • GREENARTACTION - kreacja i pielęgnacja ogrodu i łąki
 • HOUSEARTACTION - aranżacja, pielęgnacja, naprawy w domu
 • FREETREATSTASTE - przysmaki, kuchnia, jadłodzielnia
 • FOTOARTSTYLE - warsztaty, szkolenia, mentoring

Realizujemy zadania publiczne:

Dla realizacji niektórych naszych celów realizujemy zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zadanie publiczne: „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej”

Sprawozdanie merytoryczne zobacz

Sprawozdanie finansowe:

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz