2018

Rok 2018, jest początkiem intensywnej zmiany, w której zamierzamy odnaleźć swoją dalszą drogę. Po kilku latach intensywnej pracy dla innych, decydujemy się, aby jak najwięcej czasu spędzać w AGRADO i dbać o nasze relacje.
Jest nam dobrze ze sobą, rozumiemy się i wspieramy. Odkrywamy, jak ważną częścią życia jest odpoczynek i wspólne bycie razem.
Daliśmy tym samym mnóstwo przestrzeń do tego, aby inni odkrywali siebie w wolności i odpowiedzialności za innych.


Nadal budujemy dystans i dbamy o czas na przemyślenia i refleksje oraz niezbędne podsumowania. Wytrwale zdobywamy odwagę konieczną do zmiany dobrze nam znanych schematów działania. 


Realizujemy projekty własne:

 • AKMECLUB - PARTNERSTWO, TRENING, MENTORING - Biuro AGRADO
 • CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNE - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA
 • DIALOG POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - WARSZTATY, SZKOLENIA, SUPERWIZJE
 • CENTRUM WOLONTARIATU - PRACA, WSPARCIE, SZKOLENIE - Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO
 • OŚRODEK WSPARCIA W ROZWOJU APERIO - DIAGNOZA, TERAPIA, REHABILITACJA
 • APERIOCLUB - ROZWÓJ, TRENING, MENTORING
 • HORSESPACE - HIPOTERAPIA, EDUKACJA JEŹDZIECKA, REKREACJA KONNA
 • ARTETIME - KONKURSY, PLENERY, WYSTAWY – BARWY ŻYCIA - PROFILAKTYCZNY KONKURS ARTYSTYCZNY
 • DOGSPACE - DOGOTERAPIA, EDUKACJA KYNOLOGICZNA, TRENING, REKREACJA Z PSEM
 • GREENARTSPACE- KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI
 • HAUSEARTSPACE - ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU
 • PARTYTIME - SPOTKANIA, EVENTY, ŚWIĘTOWANIE, TRADYCJE
 • LABATIME - RELAKS, REKREACJA, WYPOCZYNEK

 

 


Realizujemy zadania publiczne:

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zadanie publiczne: „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej” 

Podpisaliśmy umowy z 5 osobami oraz współprace wolontaryjną z 20 wolontariuszami.


Sprawozdanie merytoryczne zobacz

Sprawozdanie finansowe;

zobacz

zobacz

zobacz

zobacz