CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA


W Centrum Profilaktyki Społecznej udzielana jest pomoc w zakresie poradnictwa i różnych form pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, dla osób z uzależnieniem lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz dla rodzin w których występują lub mogą wystąpić problemy narkomanii, uzależnień behawioralnych i mieszanych.

Pomagamy i wspieramy osoby i rodziny, które podejmują działania, aby zrezygnować lub zmienić styl używania substancji psychoaktywnych lub zachowań o cechach nałogowych.


CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W WADOWICACH 
ul. E. K. Wojtyłów 4
34-100 Wadowice
tel. 692 781 928
e-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.cps.agrado.org.pl

 

GODZINY DYŻURÓW CENTRUM PORFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - OFERTA


WARSZTATY, TRENINGI, SPOTKANIA GRUPOWE, SZKOLENIA - OFERTA


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ I TWÓRCZOŚCI - ARTETIME


ZAPRASZAMY DO SPOTKAŃ I ROZMOWY - FORUM PROFILAKTYCZNE WRPI