HISTORIA

2022

Życie chce się wydarzać. Życia nie da się powstrzymać. /…/ Współpraca z życiem, podejmowanie jego spójnych propozycji, wymaga od nas traktowania poważnie kierunku, jaki wytycza.
Życie zmierza w stronę pełni. Kierunku tego nie można ignorować ani lekceważyć. 
W roku 2022 tworzymy to nasze życiowe rękodzieło z naszych planów i marzeń zaplecionych intuicją serca, odwagą działania oraz prostotą życia.

Czytaj więcej
2018

Rok 2018, jest początkiem intensywnej zmiany, w której zamierzamy odnaleźć swoją dalszą drogę. Po kilku latach intensywnej pracy dla innych, decydujemy się, aby jak najwięcej czasu spędzać w AGRADO i dbać o nasze relacje.
Jest nam dobrze ze sobą, rozumiemy się i wspieramy. Odkrywamy, jak ważną częścią życia jest odpoczynek i wspólne bycie razem.
Daliśmy tym samym mnóstwo przestrzeń do tego, aby inni odkrywali siebie w wolności i odpowiedzialności za innych.

Czytaj więcej
2014

AGRADO w rok 2014 wchodzi z zaangażowaniem w przygotowanie i przeprowadzenie remontu budynku dla realizacji zadań kierowanych do osób z niepełnosprawnościami.
Remont wykonaliśmy z ogromną pomocą naszych rodzin, przyjaciół oraz tych, którzy rozumieją te potrzeby.
W rezultacie piąty rok przyniósł dla AGRADO mnóstwo dobrego wsparcia ze strony ludzi, którzy zaangażowali się we współpracę.

Czytaj więcej
2011

Trzeci rok w AGRADO wypełniony jest działaniami w zakresie profilaktyki narkomanii. Otrzymaliśmy na ten cel od władz miasta Wadowice nowy lokal. Otwarliśmy placówkę, która w swojej ofercie ma działania w zakresie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Andrychów. Władze tego miasta wsparły nas poprzez użyczenie lokalu, a samorząd województwa małopolskiego wsparł finansowo prowadzenie zajęć terapeutycznych. Jest to pierwsza placówka tego typu na terenie naszego miasta.

Czytaj więcej
2021

Wartościowe i życiodajne relacje to nasz główny cel, nasze działania i nasze życie w 2021 roku.
Fascynuje nas to co inni wnoszą w nasze życie, w życie naszych przyjaciół, rodzin, pracowników, instytucji, partnerów, społeczeństwa, kultury ..., fascynują nas relacje wypełnione życiem.

Czytaj więcej
2017

Ciekawy 2017 rok w którym swoich sił we współpracy próbują kolejne osoby. AGRADO wspiera swoimi zasobami i doświadczeniem, dzielimy sie tym co posiadamy, a osoby do tej pory korzytające z naszej pomocy i wsparcia mogę przystąpić do działania.
Faktem jest, że wyzwanie zostało przyjęte, a w wyniku tych zmagań, wybrzmiało stwierdzenie w kategorii: powszechność i wyjątek, które głosi, że pomysły sa powszechym zjawiskiem, natomiast wprowadzenie ich w życie już nie.

Czytaj więcej
2013

Bardzo ciekawy dla nas piąty rok działalnościto; budowanie porozumień, wsparcie dla inicjatyw realizowanych samodzielnie, twórczość, rekreacja, edukacja, integracja społeczna poprzez sport i pielęgnowanie tradycji oraz  kontynuowanie współpracy z jednostkami samorządowymi. 
Dużo czasu przeznaczamy dla edukacji, prowadzimy aktywne formy profilaktyki uzależnień, podejmujemy działania mające na celu zaangażowanie rodzin we współpracę.

Czytaj więcej
2010

Kolejny rok naszego działania rozpoczynamy z nowymi siłami i zasobami ludzkimi. Dbamy, aby zadania, które realizujemy miały jak najlepsze standardy.  Podejmujemy współprace i działania nowymi dla nas partnerami publicznymi i uczymy sie tej wspólpracy. Rozwijamy swoje zasoby w zakresie w trzech głownych kieunkach; profilaktyka narkomanii, wsparcie w rozwoju idei i praktyki wolontariatu oraz działania mające na celu wspieranie osob z autyzmem w środowisku lokalnym.

Czytaj więcej
2020

Tym razem rozpoczynamy kolejne dziesięć lat, które dajemy dla współtworzenia otwartej i kreatywnej społeczności, opartej na życzliwym dialogu, bliskości w relacjach, pasji i wytrwałości w działaniu oraz wrażliwości w myśleniu. Poprzez twórczą integracje mamy nadzieje na umacnianie więzi społecznych, wspieranie zaangażowania oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. 

Czytaj więcej
2016

Kolejny 2016 r. jest dla nas czasem bardzo pracowitym.  Kontynuujemy wypracowane przez nas formy aktywnego zaangażowana i wzmacniania społeczności osób niepełnosprawnych.
Wiele z tych osób nabyło różnych nowych dla siebie umiejętności, a stało się to dzięki aktywnie i autentycznie pracującej społeczności terapeutycznej. Zasada; ludzie ludziom pomagają, jak zawsze okazała się trafna.

Czytaj więcej
2012

W kolejnym roku działalności szczególnie dbamy o rozwój działań wolontaryjnych oraz wspieramy różne formy dobroczynności i filantropii. Poszukujemy zasobów poprzez organizacje twórczych form aktywności w integrowaniu społeczności lokalnej. Promujemy różne formy aktywności, rekreacji, rywalziacji sportowej oraz twórczości i sztuki. Wprowadzamy nowe formy pomocy terapeutycznej. Wspieramy osoby oczekujące naszego wsparcia w zakresie rehabilitacji społecznej. Bierzemy aktywny udział w różnych formach edukacji i szkoleń. - uczymy się. 

Czytaj więcej
2009

Rozpoczynamy wspólną drogę realizując swoje marzenia. Próbujemy odkryć, jak najlepiej wspierać się w tej podróży. Stowarzyszenie to grupa osób, przyjaciół. Jesteśmy pedagogami, rodzicami, nauczycielami, psychologami ... mamy wspólne cele. Towarzyszy nam ciekawość i ufność w to co będziemy mogli odkrywać, poznawać i realizować w naszym życiu. 7 października 2009 roku, godzina 18.00 – CZAS START. 

Czytaj więcej
2019

Aktywna rekreacja, odpoczynek i wspólne bycie razem jest bardzo twórcze i znacznie wzbogaciło nasze życie. Gościmy u siebie nowych ludzi, którzy chcą poznać i zasmakować życia w NGO. Tutaj i teraz, aktywnie, samodzielnie i pracowicie. Dziesiąty rok działania, przynosi zaskakujące dla nas doświadczenia, to jest naturalna część zmiany. Rok 2019 powoduje, że stajemy się jeszcze bardziej mężni i wytrwali. 

Czytaj więcej
2015

Pasja łączy, buduje i inspiruje innych do poszukiwania nowych dróg. AGRADO kontynuuje i wzbogaca wypracowane formy.
Dojrzewamy i cieszy nas, gdy inni wybierają podobne doświadczenia. Kolejne osoby podejmują wyzwanie. Najbardziej fascynuje możliwość przyglądania się pozytywnym zmianom.
Cieszy nas uśmiech innych, chętniej wyrażana odwaga w działaniu, fajnie widzieć ludzi, którzy nabierają zaufania do siebie. Dbamy też o to, aby mieć siłę do niezbędnych spotkań z ludźmi, którzy zwyczajowo narzekają, czasem unikają odpowiedzialności lub ewentualnie nie chcą się komunikować wprost.
Towarzyszy nam przekonanie, że dla każdego jest miejsce w świecie, a dzięki różnorodnym postawom, możemy się rozwijać, myśleć i poszukiwać swojej drogi.

Czytaj więcej