ARTETIME - BARWY ŻYCIA 2021 - PROFILAKTYCZNY KONKURS ARTYSTYCZNY

Profilaktyczny Konkurs Artystyczny BARWY ŻYCIA  - 2021

Konkurs realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice  w ramach realizacji zadania publicznego "Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Wadowice lub grupy docelowej". 

Zapraszamy do udziału w Konkursie BARWY ŻYCIA - 2021 - edycja I

regulamin konkursu

metryczka

oświadczenie