DIALOG - POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - SPOTKANIE SZKOLENIOWE
15 listopad
2021
15 listopad
2021
Nazwa Projektu
WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁAĆSPOTKANIE SZKOLENIOWE: DIALOG - POROZUMIENIE – WSPÓŁPRACA
Zapraszamy do udziału w szkoleniu: Możliwości pracy nad zmianą zachowań ryzykownych - wprowadzenie do Dialogu Motywującego.

Spotkania szkoleniowe kierowane są do osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień w Gminie Wadowice, a ich celem jest zapoznanie uczestników z możliwościami wpływania na motywację do zmiany u osób eksperymentujących lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Szkolenie stanowi propozycje wsparcia merytorycznego dla superwizji zawodowej.

Spotkania szkoleniowe DIALOG - POROZUMIENIE - WSPÓŁPRACA realizowane są przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach realizacji zadania publicznego "Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych". Działanie nieodpłatne w okresie od 15.02.2021 do 31.12.2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją organizacyjną szkolenia DPW.