FreD Goes Net - PROFILAKTYKA SELEKTYWNA
31grudnia
2021
05 listopad
2021
Nazwa Projektu
WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁAĆPROGRAM FRED GOES NET
Zapraszamy do współpracy w realizacji programu profilaktyki selektywnej rodziny, szkoły, policje, straż miejską, mops, sądy, prokuraturę, wspierające osoby dorosłe

Odbiorcami Programu FreD Goes Net mogą byćosoby eksperymentujące lub używające szkodliwie legalnych czy nielegalnych substancji odurzających - osoby nieuzależnione w wieku 13-19 lat., w razie potrzeby do 24r.ż.Do programu nie kwalifikują się osoby uzależnione lub używające heroiny.

W razie potrzeby odbiorcami programu mogą być osoby nawet do 24 r.ż.

Program FreD Goes Net realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach realizacji zadania publicznego "Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych". Działanie nieodpłatne w okresie od 15.02.2021 do 31.12.2021r.

Wejdż FreD

Zapraszamy do zapoznania się z informacją  FreD