ARTETIME - BARWY ŻYCIA 2021 - edycja II - profilaktyczny konkurs artystyczny
listopad
2021
27 wrzesień
2021
Nazwa Projektu
ARTETIME
PROFILAKTYCZNY KONKURS ARTYSTYCZNY BARWY ŻYCIA 2021 - edycja II 
Zapraszamy do udziału w II edycji Profilaktycznego Konkursu Artystycznego BARWY ŻYCIA 2021.

Konkurs BARWY ŻYCIA jest propozycją do współtworzenia kreatywnych działań w obszarze profilaktyki uzależnień, w których dajemy możliwość wyrażenia odczuć i refleksji poprzez ukazanie piękna i wartości życia.

Konkurs Barwy Życia realizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice.

regulamin konkursu

metryczka

oświadczenie