CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
grudzień
2021
luty
2021
Nazwa Projektu
CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJCENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
Zapraszamy do korzystania i udostępnienia informacji dla osób i rodzin, które mogą potrzebować takiej formy wsparcia.

Centrum Profilaktyki Społecznej działa przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach realizacji zadania publicznego "Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych". Pomoc dla mieszkańców Gminy Wadowice udzielana jest bezpłatnie w okresie od 15.02.2021 do 31.12.2021r.

Zapraszamy do Centrum Profilaktyki Społecznej    info-plakat      
Zapraszamy do  WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁAĆ.