DIALOG - POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - V spotkanie superwizyjne
24 wrzesień
2021
24 wrzesień
2021
Nazwa Projektu
WIDZIEĆ - ROZUMIEĆ - PRZECIWDZIAŁAĆDIALOG - POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - V spotkanie superwizyjne
Zapraszamy do udziału w V spotkaniu superwizyjnym osoby pracujące w obszarze profilaktyki narkomanii w Gminie Wadowice.

Spotkania superwizyjne DIALOG - POROZUMIENIE - WSPÓŁPRACA realizowane są przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach realizacji zadania publicznego "Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych". Działanie realizowane jest nieodpłatne w okresie od 15.02.2021 do 31.12.2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją organizacyjną V spotkania superwizyjnego - wejdź tu -  DPW V