DIALOG - POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - IV spotkanie superwizyjne
25 czerwiec
2021
15 luty
2021
Nazwa Projektu
WIDZIEĆ - ROZUMIEĆ - PRZECIWDZIAŁAĆDIALOG - POROZUMIENIE - WSPÓŁPRACA - IV spotkanie superwizyjne
Zapraszamy do udziału w IV spotkaniu superwizyjnym osoby pracujące w obszarze profilaktyki narkomanii. 

Spotkania superwizyjne DIALOG - POROZUMIENIE - WSPÓŁPRACA realizowane są przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice, w ramach realizacji zadania publicznego "Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych". Działanie realizowane jest nieodpłatne w okresie od 15.02.2021 do 31.12.2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją organizacyjną dla IV spotkania superwizyjnego - wejdź tu:  Dialog-Porozumienie-Współpraca - spotkanie IV

Zapraszamy do współpracy specjalistów i profilaktyków do: WIDZIEĆ-ROZUMIEĆ-PRZECIWDZIAŁAĆ  oraz do: Centrum Profilaktyki Społecznej