DIALOG - POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - III spotkanie superwizyjne
7 czerwiec
2021
15 luty
2021
Nazwa Projektu
WIDZIEĆ - ROZUMIEĆ - PRZECIWDZIAŁAĆDIALOG - POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - III spotkanie superwizyjne
Zapraszamy do udziału w III spotkaniu superwizyjnym osoby pracujące w obszarze profilaktyki narkomanii. 

Spotkania superwizyjne DIALOG - POROZUMIENIE - WSPÓŁPRACA realizowane są przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w ramach realizacji zadania publicznego "Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych". Działanie realizowane jest nieodpłatne w okresie od 15.02.2021 do 31.12.2021r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją organizacyjną III spotkanie superwizyjne - wejdź tu -  DPW - III    

Zapraszamy do współpracy specjalistów i profilaktyków WIDZIEĆ ROZUMIEĆ PRZECIWDZIAŁAĆ