Drukuj

Spotkanie Wigilijne 2015

 

"W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania."(Łk 2, 1-14)

 

Spotkania, modlitwy,  dzielenie się opłatkiem, pełne radości i mocy rozmowy, śpiewanie kolęd. światła świec wigilijnych, białe obrusy, uroczyste kolacje, Świętowanie Narodzenia Naszego Pana.

Drukuj

 

Spotkania Wigilijne 2014

 

"Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami". Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus."  (Mt 1,18-25)

 

Spotkania, modlitwy,  światła świec wigilijnych, dzielenie się opłatkiem, białe obrusy, uroczyste kolacje, pełne radości i mocy rozmowy, śpiewanie kolęd.

Drukuj

 

Spotkanie Wigilijne 2013 

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 
a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła.
.. /J.1; 1-5/

 

Spotkanie, modlitwa,  światło świecy wigilijnej, dzielenie się opłatkiem, biały obrus, uroczysta kolacja, pełne wdzięczności rozmowy.

 

Drukuj

 

Spotkanie Wigilijne 2012

 

A gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania.

Urodziła swego pierworodnego Syna,

owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,

gdyż nie był dla nich miejsca w gospodzie. /Łk.2; 6-7/

 

Spotkanie, modlitwa,  światło świecy wigilijnej, dzielenie się opłatkiem, biały obrus, uroczysta kolacja, z potrzeby Serca.