wtorek 07 Lip 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Nazwa projektu: CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych

Zakres projektu: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA

  • Kontynuacja działań Centrum Profilaktyki Społecznej i udzielanie pomocy specjalistycznej w zakresie poradnictwa, pomocy pedagogicznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od nowych substancji psychoaktywnych oraz rodzin w których występują lub mogą wystąpić problemy narkomanii.
  • Prowadzenie konsultacji indywidualnych, małżeńskich, rodzinnych oraz zajęć grupowych.
  • Prowadzenie interwencji w terenie wobec osób z uzależnieniem narkotykowym i ich rodzin.
  • Prowadzenie treningu lub mentoringu dla osób podejmujących rehabilitacje społeczną i działania w środowisku osób używających narkotyków.
  • Prowadzenie szkoleń lub mentoringu w zakresie wolontariatu pracowniczego.
  • Prowadzenie superwizji dla pracy zespołu oraz osób współpracujących w lokalnym środowisku zawodowym na terenie Gminy Wadowice.

Miejsce: Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4 /wejście od tyłu budynku /

Termin realizacji: 15.02.2020 – 31.12.2020

Ilość pracowników: 3

Zleceniodawca: Gmina Wadowice

 Kontakt