czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Nazwa projektu: WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, PRZECIWDZIAŁAĆ, INTEGROWAĆ - Prowadzenie edukacji publicznej w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez organizacje kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do ogółu mieszkańców Gminy Wadowice lub grupy docelowej

Zakres projektu: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ – INFORMACJA, EDUKACJA, WSPÓŁPRACA

Drukuj

Nazwa projektu: CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych

Zakres projektu: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA