Drukuj

 

Działania  AGRADO w 2019r. koordynuje Zarząd w składzie Dorota Oboza, Katarzyna Chowaniec, Krzysztof Rychlik

 

Realizujemy projekty własne

 • AKMECLUB - PARTNERSTWO, TRENING, MENTORING - Biuro AGRADO
 • CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA
 • DIALOG POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - WARSZTATY, SZKOLENIA, SUPERWIZJE
 • CENTRUM WOLONTARIATU - PRACA, WSPARCIE, SZKOLENIE
 • APERIOCLUB - ROZWÓJ, TRENING, MENTORING
 • AGRADOCLUB - DOBROCZYNNOŚĆ, FILANTROPIA
 • DOGSPACE  - DOGOTERAPIA, EDUKACJA KYNOLOGICZNA, TRENING, REKREACJA Z PSEM
 • HORSESPACE -  HIPOTERAPIA, EDUKACJA JEŹDZIECKA, REKREACJA KONNA
 • ARTETIME - KONKURSY, PLENERY, WYSTAWY
 • PARTYTIME - SPOTKANIA, EVENTY, ŚWIĘTOWANIE, FESTIWALE, TRADYCJE
 • LABATIME - RELAKS, REKREACJA, WYPOCZYNEK
 • GREENARTSPACE - KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI
 • HAUSEARTSPACE - ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU
 • FREESMAK - PRZYSMAKI, KUCHNIA, JADŁODZIELNIA
 • FOTOSPACE - WARSZTATY, SZKOLENIA,, MENTORING

 

Dla realizacji niektórych naszych celów realizujemy zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zadanie publiczne: „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej”