wtorek 07 Lip 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

 

Działania  AGRADO w 2019r. koordynuje Zarząd w składzie Dorota Oboza, Katarzyna Chowaniec, Krzysztof Rychlik

 

 Realizujemy projekty własne

 •  AKMECLUB - partnerstwo, trening, mentoring - Biuro AGRADO
 • CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - profilaktyka uzależnień - diagnoza, poradnictwo, psychoterapia
 • DIALOG POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - profilaktyka uzależnień - warsztaty, szkolenia, superwizje
 • OŚRODEK WSPARCIA ROZWOJU APERIO - trudności rozwojowe, niepełnosprawność, diagnoza, terapia, rehabilitacja
 • CENTRUM WOLONTARIATU - praca, wsparcie, szkolenie
 • APERIOCLUB - rozwój, trening, mentoring
 • AGRADOCLUB - dobroczynność, filantropia
 • ANIMALSCLUB - opieka, komunikacja, trening
 • DOGSPACE  - dogoterapia, edukacja kynologiczna, trening, rekreacja z psem
 • HORSESPACE -  hipoterapia, edukacja jeździecka, rekreacja konna
 • FISHSPACE - akwarystyka, wędkarstwo
 • BIRDSPACE - opieka, hodowla, szkolenie
 • ARTETIME - konkursy, plenery, wystawy
 • PARTYTIME - spotkania, eventy, świętowanie, festiwale, tradycje
 • LABATIME - relaks, rekreacja, wypoczynek
 • HANDARTACTION - projekt, rękodzieło, manufaktura
 • GREENARTACTION - kreacja i pielęgnacja ogrodu i łąki
 • HOUSEARTACTION - aranżacja, pielęgnacja, naprawy w domu
 • FREETREATSTASTE - przysmaki, kuchnia, jadłodzielnia
 • FOTOARTSTYLE - warsztaty, szkolenia, mentoring

 

Dla realizacji niektórych naszych celów realizujemy zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 •  Zadanie publiczne: „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej”

 

Sprawozdanie merytoryczne -2019  zobacz

Sprawozdanie finansowe -2018 

strona tytułowa zobacz

RZiS zobacz

Bilans zobacz

informacja dodatkowa zobacz

dane uzupełniające zobacz