Drukuj

 

DIALOG POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

WARSZTATY, SZKOLENIA, SUPERWIZJE

 

 

PROFILAKTYKA UNIWERSALNA – psychoedukacja

Dzieci i młodzież – PUZLE, GPS, TRENDY

Rodzice – RODZINA XXI, W SIECI, inne …

Nauczyciele –MŁODZI, PIĘKNI, ZAGROŻENI

 

 

PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA - trening

Dzieci i młodzież – MIŚ, MDR, HELP-er

Rodzice – WYCHOWANIE BEZ OPORU

Nauczyciele – EDUKACJA BEZ OPORU

 

 

PROFILAKTYKA SELEKTYWNA - trening, psychoedukacja, terapia

Młodzież -  SLALOM, FRED GOES NET

Rodzice- PRZY-STAŃ

Rodziny -  DIALOG – MOTYWACJA – ZMIANA