czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

 

Działania  AGRADO w 2018r. koordynuje Zarząd w składzie Dorota Oboza, Katarzyna Chowaniec, Krzysztof Rychlik

 

Realizujemy projekty własne

 • AKMECLUB - PARTNERSTWO, TRENING, MENTORING - Biuro AGRADO
 • CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNE - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - DIAGNOZA, PORADNICTWO, PSYCHOTERAPIA
 • DIALOG POROZUMIENIE WSPÓŁPRACA - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - WARSZTATY, SZKOLENIA, SUPERWIZJE
 • CENTRUM WOLONTARIATU - PRACA, WSPARCIE, SZKOLENIE - Biuro Centrum Wolontariatu AGRADO
 • APERIOCLUB - ROZWÓJ, TRENING, MENTORING
 • HORSESPACE - HIPOTERAPIA, EDUKACJA JEŹDZIECKA, REKREACJA KONNA
 • ARTETIME - KONKURSY, PLENERY, WYSTAWY – BARWY ŻYCIA - PROFILAKTYCZNY KONKURS ARTYSTYCZNY
 • DOGSPACE - DOGOTERAPIA, EDUKACJA KYNOLOGICZNA, TRENING, REKREACJA Z PSEM
 • GREENARTSPACE- KREACJA I PIELĘGNACJA OGRODU I ŁĄKI
 • HAUSEARTSPACE - ARANŻACJA, PIELĘGNACJA, NAPRAWY W DOMU
 • PARTYTIME - SPOTKANIA, EVENTY, ŚWIĘTOWANIE, TRADYCJE
 • LABATIME - RELAKS, REKREACJA, WYPOCZYNEK

 

Realizujemy zadania publiczne

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 •   Zadanie publiczne: „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej”

 

Podpisaliśmy umowy z 5 osobami oraz współprace woluntarną z 20 wolontariuszami.

 

Sprawozdanie merytoryczne -2018  zobacz

Sprawozdanie finansowe - 2018

strona tytułowa zobacz

RZIS zobacz

bilans zobacz

informacja dodatkowa zobacz

dane uzupełniające zobacz