Drukuj

Nazwa projektu: „Centrum Profilaktyki Społecznej”

Termin realizacji: 01.01.2017 - 14.02.2017

Ilość odbiorców: 30

Ilość wolontariuszy: 3

 

Opis zadania: W ramach realizacji zadania zapewniliśmy ciągłość pracy Centrum Profilaktyki Społecznej, gdzie udzielana była pomoc specjalistyczna w zakresie poradnictwa, pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, psychoterapeutycznej, dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków i dopalaczy oraz rodzin w których występują lub mogą wystąpić problemy narkomanii.

Prowadzone były konsultacje indywidualne, małżeńskie, rodzinne, w tym: poradnictwo, psychoedukacja, różne formy terapii; psychoterapia uzależnienia oraz psychoterapia indywidualna. Z oferty korzystały osoby i rodziny zagrożone uzależnieniem, doświadczające różnorodnych problemów psychologicznych i wychowawczych oraz osoby uzależnione i rodziny z osobami uzależnionymi. Z nieodpłatnej oferty skorzystało 17 osób, mieszkańców Gminy Wadowice. Dla realizacji zadania przepracowano wolontaryjnie 88 godzin.