Drukuj

Nazwa projektu: Centrum Wolontariatu AGRADO

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017

Ilość odbiorców: 20

Ilość wolontariuszy: 2

 

Opis zadania: Prowadziliśmy Centrum Wolontariatu AGRADO, udzielaliśmy tam bezpłatnego poradnictwa w zakresie wolontariatu. Skorzystać mogli wolontariusze, organizacje pozarządowe, placówki i instytucje publiczne, każdy zainteresowany wolontariatem. Informowaliśmy o możliwości pracy wolontarystycznej, prawach i obowiązkach organizacji korzystającej i wolontariuszy, aspektach prawnych wynikających ze znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przynależymy do Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Ważnym celem, jaki osiągnęliśmy było zaangażowanie do działań i przeszkolenie osób niepełnosprawnych, którzy okazali się zainteresowani podejmowaniem działań wolontaryjnych. Cztery osoby spośród uczestników zajęć zawarły z nami porozumienia wolontaryjne i zostały przygotowane do podejmowania prac wolontaryjnych w zakresie prac biurowych, prac związanych z utrzymaniem higieny pomieszczeń, prac związanych z pielęgnacja kwiatów w budynku oraz krzewów
i trawinka w ogrodzie, prac związanych z opieką, pielęgnacją i elementami treningu posłuszeństwa oraz treningu agility i dogtrekingu dla psów Tytusa i Bruna , prac związanych z opieką i treningiem dla klaczy Bianki, prac związanych z opieką dla papug Figą i Figaro. W znacznej części zakres prac wolontaryjnych może być aktualnie wykonywany przez niektórych uczestników samodzielnie, odpowiedzialnie i bardzo starannie.