Drukuj

Nazwa projektu: „Biuro AGRADO”

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017

Ilość odbiorców: bez limitu

Ilość wolontariuszy: 4

 

Opis zadania: W ramach realizacji zadania wykonywaliśmy prace związane z bieżąca obsługa administracyjną zapewniającą działalność AGRADO. Prowadzona była korespondencja, prowadzono prac związane z realizacją planu rozwoju Stowarzyszenia, prowadzano prace związane z polityką finansową stowarzyszenia, prowadzano sprawy administracyjne i personalne związane z działalnością stowarzyszenia. Prace wykonywane były wolontaryjnie i społecznie, przez członków AGRADO oraz wolontariuszy.