wtorek 07 Lip 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Nazwa projektu: „Prowadzenie zajęć z hipoterapii dla dzieci z niepełnosprawnością”.

Termin realizacji: 03.07.2017 – 31.12.2017

Ilość odbiorców: 40 osób, mieszkańcy Polski, niepełnosprawni, dzieci

Ilość pracowników: 1

Ilość wolontariuszy: 4

 

Nr umowy: 1/2017

Opis zadania: Głównym celem była rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością, poprzez umożliwienie udziału w indywidualnych zajęciach z zakresu hipoterapii. W zajęciach często brali udział rodzice lub rodziny tych dzieci. Hipoterapia prowadzona była w ramach rehabilitacji w placówce prowadzącej turnusy rehabilitacyjne Wesoła Kraina w Sułkowicach.