niedziela 31 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Nazwa projektu: „Biuro AGRADO”

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017

Ilość odbiorców: bez limitu

Ilość wolontariuszy: 4

Drukuj

Nazwa projektu: „Centrum Profilaktyki Społecznej”

Termin realizacji: 01.01.2017 - 14.02.2017

Ilość odbiorców: 30

Ilość wolontariuszy: 3

Drukuj

Nazwa projektu: Centrum Wolontariatu AGRADO

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017

Ilość odbiorców: 20

Ilość wolontariuszy: 2

Drukuj

Nazwa projektu: „Autentyczni i Fascynujący”

Termin realizacji: 01.04.2017r. 31.12.2017r.

Ilość odbiorców: 8 osób, mieszkańcy powiatu wadowickiego, niepełnosprawni, dzieci, młodzież, dorośli

Ilość wolontariuszy: 2 osoby

Drukuj

Nazwa projektu: „Drogami hipoterapii” – konkurs plastyczny

Termin realizacji: 01.10.2017 – 29.11.2017

Ilość uczestników: 113

Ilość wolontariuszy: 5

Drukuj

Nazwa projektu: „Prowadzenie zajęć z hipoterapii dla dzieci z niepełnosprawnością”.

Termin realizacji: 03.07.2017 – 31.12.2017

Ilość odbiorców: 40 osób, mieszkańcy Polski, niepełnosprawni, dzieci

Ilość pracowników: 1

Ilość wolontariuszy: 4

Drukuj

Nazwa projektu: „Stajnia AGRADO”

Termin realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2017

Ilość odbiorców: 60 osób, mieszkańcy Polski, Anglii, niepełnosprawni, dzieci, młodzież, dorośli

Ilość wolontariuszy: 10

Drukuj

Nazwa projektu: „Ogród APERIO”

Termin realizacji: 01.04.2017 – 31.12.2017

Ilość odbiorców: 50

Ilość wolontariuszy: 30

Drukuj

Nazwa projektu: „Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna w Krakowie połączonej z obchodami 25-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego”

Termin realizacji: 01.11.2017 – 18.11.2017

Ilość uczestników: 120

Ilość wolontariuszy: 8

Drukuj

Nazwa projektu: „Spotkanie z Mikołajem”

Termin realizacji: 03.11.2017 – 06.12.2017

Ilość odbiorców: 40

Ilość wolontariuszy: 5

Drukuj

Nazwa projektu: „Edukacja medialna”

Termin realizacji: 01.12.2017 – 31.12.2017

Ilość odbiorców: bez limitu

Ilość wolontariuszy: 1

Drukuj

Nazwa projektu: „LEVEL UP”

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2017

Ilość uczestników: 3

Drukuj

Stowarzyszenie "AGRADO" ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia audytu projektu PFRON pn. „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO”.

 

Projekt w ramach Konkursu 13 o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych; typ projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).