czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.    zobacz

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach to projekt realizowany w ramach zadania ”Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy”.

 

Projekt realizowany jest poprzez prowadzenie dyżurów specjalistów oraz udzielanie porad i konsultacji, również po ustaleniu terminu spotkań z osobami potrzebującymi poza godzinami dyżurów tak, aby dostosować dostępność pomocy psychospołecznej do aktualnie zgłaszanych potrzeb.

 

       

Zadania;

  • Prowadzenie indywidualnych programów terapeutycznych i pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem.
  • Prowadzenie grupowych programów pomocy o charakterze psychoedukacyjnym, psychokorekcyjnym, wspierającym i rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniem.
Drukuj

„Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać, Integrować”

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice przez zespół Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4 na terenie szkół i placówek oświatowych w Gminie Wadowice.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.  zobacz

 

 „Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać, Integrować” to projekt realizowany w ramach zadania „Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji”

  

Drukuj

„Dialog, porozumienie, współpraca”

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice i skierowane do mieszkańców Gminy Wadowice.  Zobacz

 

 „Dialog, porozumienie, współpraca” to projekt realizowany w ramach zadania „Prowadzenie superwizji pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i/lub stosujących przemoc

 

Zadanie realizowane jest poprzez:

Udostępnienie pomocy dla pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego  w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i/lub stosujących przemoc w formie superwizji.

Drukuj

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO

 Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON    zobacz

                                                                                   

Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości całościowej rehabilitacji poprzez zapewnienie kompleksowych form wsparcia i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnych, służących usprawnieniu rozwoju i zwiększeniu samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie.

Drukuj

„Hipoterapia i woltyżerka”

 Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów.  zobacz

Zapraszamy do udziału w zajęciach w zakresie hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej, jazdy konnej

z elementami woltyżerki, rajdach konnych dzieci, młodzież i osoby dorosłe, szczególnie z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu Gminy Andrychów.

Zadanie realizowane jest poprzez:

  • Zajęcia indywidualne – hipoterapia, pedagogiczna jazda konna
  • Zajęcia grupowe z zakresu jeździectwa z elementami ćwiczeń woltyżerskich
Drukuj

 „Rozwój Daje Radość”

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów przez Stowarzyszenie „AGRADO” w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie, ul. Krakowska 35    zobacz

Zapraszamy do udziału w zajęciach grupowych o charakterze rekreacyjno – sportowym i plenerowych mieszkańców Gminy Andrychów. Dzieci, młodzież i osoby dorosłe, szczególnie z niepełnosprawnością, bez ograniczeń wiekowych.

Drukuj

„Barwy życia”

 

Zadanie z zakresu Wsparcia realizacji zadań w dziedzinie kultury przez Zarząd Powiatu Wadowice, zorganizowanie i przeprowadzenie Profilaktycznego Konkursu Artystycznego „Barwy Życia”.

 

Konkurs „Barwy życia” adresowany jest do mieszkańców Powiatu Wadowickiego.
Uczestników do konkursu będą mogły zgłaszać szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze oraz osoby prywatne w następujących grupach wiekowych;

   przedszkolaki

   uczniowie szkół podstawowych kl. I-III

   uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI

   uczniowie gimnazjów

   uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

   studenci

   osoby dorosłe