Drukuj

„Barwy życia”

 

Zadanie z zakresu Wsparcia realizacji zadań w dziedzinie kultury przez Zarząd Powiatu Wadowice, zorganizowanie i przeprowadzenie Profilaktycznego Konkursu Artystycznego „Barwy Życia”.

 

Konkurs „Barwy życia” adresowany jest do mieszkańców Powiatu Wadowickiego.
Uczestników do konkursu będą mogły zgłaszać szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze oraz osoby prywatne w następujących grupach wiekowych;

   przedszkolaki

   uczniowie szkół podstawowych kl. I-III

   uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI

   uczniowie gimnazjów

   uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

   studenci

   osoby dorosłe

  

Poprzez organizacje konkursu mamy nadzieję na zwiększenie świadomości społecznej związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych wśród mieszkańców Powiatu Wadowickiego, w szczególności wśród dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Zamierzamy zaangażować w konkurs „Barwy Życia”, który jest alternatywną i pozytywną formą profilaktyki uzależnień pracowników szkół, przedszkoli i dzieci, młodzieży i ich rodzin.

 

Mamy nadzieje, że uda nam się promować Powiat Wadowicki w środowisku profilaktycznym, poprzez publikacje prac konkursowych na naszej stronie www.