niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

„Dialog, porozumienie, współpraca”

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice i skierowane do mieszkańców Gminy Wadowice.  Zobacz

 

 „Dialog, porozumienie, współpraca” to projekt realizowany w ramach zadania „Prowadzenie superwizji pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i/lub stosujących przemoc

 

Zadanie realizowane jest poprzez:

Udostępnienie pomocy dla pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego  w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i/lub stosujących przemoc w formie superwizji.

 

Koordynator realizacji projektu: Dorota Oboza, tel. 692 439 762