Drukuj

„Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać, Integrować”

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice przez zespół Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4 na terenie szkół i placówek oświatowych w Gminie Wadowice.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.  zobacz

 

 „Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać, Integrować” to projekt realizowany w ramach zadania „Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji”

  

 Zadanie realizowane  jest poprzez;

 

·         Prowadzenie zajęć profilaktycznych informacyjno–edukacyjnych i grupowych form pracy o charakterze psychoedukacyjnym, rozwojowym dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

·         Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zorganizowanie Forum Profilaktycznego.

 

Koordynator realizacji projektu: Dorota Oboza, tel. 692 439 762