Drukuj

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO

 Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON    zobacz

                                                                                   

Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości całościowej rehabilitacji poprzez zapewnienie kompleksowych form wsparcia i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnych, służących usprawnieniu rozwoju i zwiększeniu samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie.

 

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe formy wsparcia i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjno-rekreacyjnych, zmierzających do uzyskania optymalnego poziomu funkcjonowania i rozwoju emocjonalnego, poznawczego oraz fizycznego, a także w nabywaniu sprawności psychospołecznej oraz samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem /ASD/, mutyzmem, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi, sensorycznymi oraz sprzężonymi.