niedziela 31 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

 

Działania AGRADO w 2017r. koordynuje Zarząd w składzie Oboza Dorota, Piekarska – Wymysło Alicja,  Krzysztof Rychlik, Andrzej Karelus

 

Realizowaliśmy projekty własne

 • Biuro AGRADO
 • Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach
 • Centrum Wolontariatu AGRADO
 • Autentyczni i Fascynujący
 • Pielęgnacja Ogródu APERIO, Andrychów
 • Pielęgnacja terenu jeździeckiego do prowadzenia hipoterapii, Sułkowice
 • Remont bieżący Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO, Andrychów
 • Poznajmy się” piknik dla organizacji pozarządowych w Wadowicach
 • Konkurs Plastyczny: Drogami hipoterapii
 • Wernisaż: Drogami hipoterapii
 • Wystawy pokonkursowe: Drogami hipoterapii
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Hipoterapeutycznej w Krakowie połączonej z obchodami 25-lecia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
 • Spotkanie z Mikołajem dla osób korzystających z oferty AGRADO
 • Spotkanie wigilijne dla osób korzystających z oferty AGRADO
 • Edukacja medialna
 • LEVEL UP

 

Realizowaliśmy projekty własne

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki oraz działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zadanie publiczne: „Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy”, nazwa zadania „Centrum Profilaktyki Społecznej”
 • Zadanie publiczne: „Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji”, nazwa zadania … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, PRZECIWDZIAŁAĆ I INTEGROWAĆ…
 • Zadanie publiczne: „Prowadzenie superwizji pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i/lub stosujących przemoc” , nazwa zadania „Dialog, porozumienie, współpraca.”
 • Zadanie publiczne z zakresu: „Wsparcie realizacji zadań w dziedzinie kultury” nazwa zadania „Barwy Życia”

 

Dla realizacji niektórych naszych celów zrealizowaliśmy zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, działalności na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki, działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

 • Zadanie publiczne z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych, rekreacyjno – rehabilitacyjnych”, nazwa zadania „Rozwój Daje Radość”
 • Zadanie publiczne z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych, rekreacyjno – rehabilitacyjnych”, nazwa zadania „Hipoterapia i woltyżerka”
 • Projekt dotyczący celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w placówce. Nazwa zadania „Ośrodek wsparcia w Rozwoju i rehabilitacji „APERIO”

Podpisaliśmy umowy zlecenia lub umowy o dzieło z 15 osobami oraz porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 13 wolontariuszami.

 

Sprawozdanie merytoryczne -2017  zobacz

Sprawozdanie finansowe - 2017

strona tytułowa zobacz

bilans zobacz

rachunek zysków i start zobacz

informacja dodatkowa zobacz