czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Rozwój w Rytmie Stuku Kopyt

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach w zakresie hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej, łucznictwa konnego, skiringu, jazdy konnej z elementami woltyżerki, rajdach konnych, warsztatach szkoleniowych i zawodach dzieci, młodzież i osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności i ich rodziny, przyjaciół, wolontariuszy. 

Drukuj

Autentyczni i Fascynujący  

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach indywidualnych, grupowych, plenerowych dzieci, młodzież i osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności, ich rodziny, przyjaciół, wolontariuszy.

 

Drukuj

Przy-Stań 

Spotkania grupy wsparcia dla rodziców i rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi.

 

Głównym celem spotkań grupy dla rodziców „PRZY-STAŃ” jest tworzenie możliwości do spotkania i rozmowy.

 

Spotkania grupy mają charakter otwarty i integracyjny. Ich celem jest wymiana doświadczeń, podnoszenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, wzmacnianie umiejętności wychowawczych.

Drukuj

HELP-er

warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy

 

Głównym celem spotkań grupy dla wolontariuszy „HELP-er” jest tworzenie możliwości do spotkania, rozmowy, edukacji i planowania działań wolontarystycznych  w AGRADO. 

Warsztaty przeznaczone są głównie dla wolontariuszy AGARDO, ale grupa ma charakter otwarty, to daje innym możliwość do zapoznania się z naszą działalnością i ludźmi ją tworzącymi.

Grupa ma charakter warsztatowy, a udział w niej stanowi okazje do rozwijania konkretnych umiejętności społecznych.