niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach to projekt realizowany w ramach zadania ”Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy”.

 

Projekt realizowany jest poprzez prowadzenie dyżurów specjalistów oraz udzielanie porad i konsultacji, również po ustaleniu terminu spotkań z osobami potrzebującymi poza godzinami dyżurów tak, aby dostosować dostępność pomocy psychospołecznej do aktualnie zgłaszanych potrzeb.

Drukuj

… Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać I Integrować…

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice przez zespół Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4 na terenie szkół i placówek oświatowych w Gminie Wadowice.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

 … Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać I Integrować… to projekt realizowany w ramach zadania „Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji”

Drukuj

Dialog, porozumienie, współpraca, wychowanie i XXIw.

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice przez zespół Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

 

Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Wadowice, ze wskazaniem na tych u których w rodzinie zdiagnozowano występowanie zachowań o cechach przemocy.

„Dialog, porozumienie, współpraca, wychowanie i XXIw.” to projekt realizowany w ramach zadania „Realizacja programów profilaktyki przemocy dla dorosłych”

 

W ramach realizowanych działań obejmujących trzy poziomy profilaktyki zamierzamy poszerzyć wiedzę w zakresie kompetencji radzenia sobie z zachowaniami o cechach przemocy u siebie i u innych, wśród zrekrutowanych do zadania mieszkańców Gminy Wadowice.

Drukuj

Dialog – Motywacja – Zmiana

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice przez zespół Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

 

Projekt skierowany jest do pracowników, MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego oraz ich klientów., czyli osób i / lub rodzin w których występuje problem uzależnienia i / lub przemocy,  mieszkańców Gminy Wadowice.

 

„Dialog – Motywacja – Zmiana” to projekt realizowany w ramach zadania „Prowadzenie poradnictwa i treningów w zakresie podejmowania skutecznej interwencji domowej wobec osób uzależnionych i/lub stosujących przemoc dla klientów i pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego”.

Drukuj

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO

 Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON  

 

Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości całościowej rehabilitacji poprzez zapewnienie kompleksowych form wsparcia i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnych, służących usprawnieniu rozwoju i zwiększeniu samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie.