Drukuj

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO

 Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON  

 

Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości całościowej rehabilitacji poprzez zapewnienie kompleksowych form wsparcia i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnych, służących usprawnieniu rozwoju i zwiększeniu samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie.

Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach to projekt realizowany w ramach zadania ”Realizacja programów pomocy psychologicznej i terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy”.

 

Projekt realizowany jest poprzez prowadzenie dyżurów specjalistów oraz udzielanie porad i konsultacji, również po ustaleniu terminu spotkań z osobami potrzebującymi poza godzinami dyżurów tak, aby dostosować dostępność pomocy psychospołecznej do aktualnie zgłaszanych potrzeb.

Drukuj

… Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać I Integrować…

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice przez zespół Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4 na terenie szkół i placówek oświatowych w Gminie Wadowice.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

 … Widzieć, Rozumieć, Przeciwdziałać I Integrować… to projekt realizowany w ramach zadania „Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji”

Drukuj

Dialog – Motywacja – Zmiana

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice przez zespół Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

 

Projekt skierowany jest do pracowników, MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego oraz ich klientów., czyli osób i / lub rodzin w których występuje problem uzależnienia i / lub przemocy,  mieszkańców Gminy Wadowice.

 

„Dialog – Motywacja – Zmiana” to projekt realizowany w ramach zadania „Prowadzenie poradnictwa i treningów w zakresie podejmowania skutecznej interwencji domowej wobec osób uzależnionych i/lub stosujących przemoc dla klientów i pracowników MOPS, GKRPA, ZI oraz punktu konsultacyjnego”.

Drukuj

Dialog, porozumienie, współpraca, wychowanie i XXIw.

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice przez zespół Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

 

Projekt skierowany jest do dorosłych mieszkańców Gminy Wadowice, ze wskazaniem na tych u których w rodzinie zdiagnozowano występowanie zachowań o cechach przemocy.

„Dialog, porozumienie, współpraca, wychowanie i XXIw.” to projekt realizowany w ramach zadania „Realizacja programów profilaktyki przemocy dla dorosłych”

 

W ramach realizowanych działań obejmujących trzy poziomy profilaktyki zamierzamy poszerzyć wiedzę w zakresie kompetencji radzenia sobie z zachowaniami o cechach przemocy u siebie i u innych, wśród zrekrutowanych do zadania mieszkańców Gminy Wadowice.

Drukuj

Rozwój w Rytmie Stuku Kopyt

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach w zakresie hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej, łucznictwa konnego, skiringu, jazdy konnej z elementami woltyżerki, rajdach konnych, warsztatach szkoleniowych i zawodach dzieci, młodzież i osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności i ich rodziny, przyjaciół, wolontariuszy. 

Drukuj

Autentyczni i Fascynujący  

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach indywidualnych, grupowych, plenerowych dzieci, młodzież i osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności, ich rodziny, przyjaciół, wolontariuszy.

 

Drukuj

Przy-Stań 

Spotkania grupy wsparcia dla rodziców i rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi.

 

Głównym celem spotkań grupy dla rodziców „PRZY-STAŃ” jest tworzenie możliwości do spotkania i rozmowy.

 

Spotkania grupy mają charakter otwarty i integracyjny. Ich celem jest wymiana doświadczeń, podnoszenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, wzmacnianie umiejętności wychowawczych.

Drukuj

HELP-er

warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy

 

Głównym celem spotkań grupy dla wolontariuszy „HELP-er” jest tworzenie możliwości do spotkania, rozmowy, edukacji i planowania działań wolontarystycznych  w AGRADO. 

Warsztaty przeznaczone są głównie dla wolontariuszy AGARDO, ale grupa ma charakter otwarty, to daje innym możliwość do zapoznania się z naszą działalnością i ludźmi ją tworzącymi.

Grupa ma charakter warsztatowy, a udział w niej stanowi okazje do rozwijania konkretnych umiejętności społecznych.