niedziela 31 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach to projekt realizowany w ramach zadania „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”.

Więcej informacji na stronie: www.cps.org.pl/

 

Drukuj

 Przeciw narkotykom  - do radości życia

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach na ul. E. i K. Wojtyłów 4 oraz na terenie szkół i placówek oświatowych w Gminie Wadowice.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Program „Przeciw narkotykom  - do radości życia” zawiera w ofercie programy zajęć informacyjno – edukacyjnych, grupowych zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych, rozwojowych i szkoleniowych dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów, nauczycieli i wychowawców  tematycznie obejmujące profilaktykę uzależnień od narkotyków.

Więcej informacji na stronie: http://www.cps.org.pl/

Drukuj

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON  

 

Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości całościowej rehabilitacji poprzez zapewnienie kompleksowych form wsparcia i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnych, służących usprawnieniu rozwoju i zwiększeniu samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie.

Drukuj

Zadanie Ciekawość Doświadczenie Pasja

Projekt skierowany do mieszkańców Dzielnicy Ochota ze szczególnym uwzględnieniem  młodzieży.

W ramach wspierania programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie używania tzw dopalaczy i innych  środków psychoaktywnych proponujemy autorski  Program Ciekawość Doświadczenie Pasja: Dla starszych uczniów, szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych przygotowaliśmy warsztaty pt. „Najpierw się śmieje, później płaczę… o tym jak niszczą dopalacze”