Drukuj

Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON  

 

Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości całościowej rehabilitacji poprzez zapewnienie kompleksowych form wsparcia i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnych, służących usprawnieniu rozwoju i zwiększeniu samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie.

Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach to projekt realizowany w ramach zadania „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”.

Więcej informacji na stronie: www.cps.org.pl/

 

Drukuj

 Przeciw narkotykom  - do radości życia

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach na ul. E. i K. Wojtyłów 4 oraz na terenie szkół i placówek oświatowych w Gminie Wadowice.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Program „Przeciw narkotykom  - do radości życia” zawiera w ofercie programy zajęć informacyjno – edukacyjnych, grupowych zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych, rozwojowych i szkoleniowych dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów, nauczycieli i wychowawców  tematycznie obejmujące profilaktykę uzależnień od narkotyków.

Więcej informacji na stronie: http://www.cps.org.pl/

Drukuj

Rozwój w Rytmie Stuku Kopyt

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach w zakresie hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej, jazdy konnej z elementami woltyżerki, rajdach konnych, warsztatach szkoleniowych oraz Towarzyskich Zawodach Parajeździeckich  dzieci, młodzież i osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności i ich rodziny, wolontariuszy.

Oferta zajęć:

 • Zajęcia indywidualne – hipoterapia, pedagogiczna jazda konna
 • Zajęcia grupowe z zakresu jeździectwa z elementami woltyżerki
 • Rajdy konne o charakterze rodzinnym i integracyjnym
 • Hubertus z APERIO
Drukuj

Autentyczni i Fascynujący 

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach indywidualnych, grupowych, plenerowych dzieci, młodzież i osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności, rodziny i wolontariuszy.

 

Zajęcia grupowe o charakterze rekreacyjno – sportowym:

 • fitness
 • pływanie
 • łucznictwo
 • wspinaczka
 • ping – pong
 • nordic walking
 • jazda na rolkach
Drukuj

Przy-Stań 

 

 • Spotkania grupy wsparcia dla rodziców i rodzin dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi.
 • Głównym celem spotkań grupy dla rodziców „PRZY-STAŃ” jest tworzenie możliwości do spotkania i rozmowy.
 • Grupa ma charakter otwarty i warsztatowy, a udział w niej stanowi okazje do  rozwijania konkretnych umiejętności wychowawczych.
 • W prowadzonych warsztatach podejmowane będą tematy w obszarze różnych form terapii, rehabilitacji, leczenia, żywienia, umiejętności wychowawczych, psychologicznych, umiejętności radzenia sobie z trudnościami, itp.
Drukuj

HELP-er – 2015

warsztaty organizacyjno - szkoleniowe dla wolontariuszy

 

Głównym celem spotkań grupy dla wolontariuszy „HELP-er” jest tworzenie możliwości do spotkania, rozmowy, edukacji i planowania działań wolontarystycznych  w AGRADO.

Warsztaty przeznaczone są głównie dla wolontariuszy AGARDO, ale grupa ma charakter otwarty, to daje innym możliwość do zapoznania się z naszą działalnością i ludźmi ją tworzącymi.

Grupa ma charakter warsztatowy, a udział w niej stanowi okazje do rozwijania konkretnych umiejętności społecznych.

Drukuj

Zadanie Ciekawość Doświadczenie Pasja

Projekt skierowany do mieszkańców Dzielnicy Ochota ze szczególnym uwzględnieniem  młodzieży.

W ramach wspierania programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie używania tzw dopalaczy i innych  środków psychoaktywnych proponujemy autorski  Program Ciekawość Doświadczenie Pasja: Dla starszych uczniów, szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych przygotowaliśmy warsztaty pt. „Najpierw się śmieje, później płaczę… o tym jak niszczą dopalacze”