wtorek 07 Lip 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

„Przyszłość zaczyna się dziś” jest zadaniem, którego celem jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji społecznej i zawodowej, wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, poprzez stworzenie oferty zajęć o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjno-wychowawczym dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością, głównie z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju /ASD/, niepełnosprawnościami intelektualnymi, ruchowymi, sensorycznymi oraz sprzężonymi.

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach indywidualnych, grupowych, dzieci, młodzież i osoby dorosłe

z orzeczeniem o niepełnosprawności, mieszkańców powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.

 

Dla osób zakwalifikowanych udział jest bezpłatny.

Czas trwania projektu: od 1 sierpnia do 30 listopada 2014r.

 Więcej informacji: www.aperio-agrado.org.pl