czwartek 28 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Centrum Profilaktyki Społecznej

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach to projekt realizowany w ramach zadania „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej”.

Więcej informacji na stronie: www.cps.org.pl

 

Drukuj

„Przeciw narkotykom  - do radości życia”

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice w Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach na ul. E. i K. Wojtyłów 4 oraz na terenie szkół i placówek oświatowych w Gminie Wadowice.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Wadowice.

 

Program „Przeciw narkotykom  - do radości życia” zawiera w ofercie programy zajęć informacyjno – edukacyjnych, grupowych zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych, rozwojowych i szkoleniowych dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów, nauczycieli i wychowawców  tematycznie obejmujące profilaktykę uzależnień od narkotyków.

Więcej informacji na stronie: www.cps.org.pl

 

Drukuj

Projekt „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO”

 

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON   info

 

 

Celem realizacji zadania jest zapewnienie ciągłości całościowej rehabilitacji poprzez zapewnienie kompleksowych form wsparcia i kontynuowanie działań terapeutyczno-rehabilitacyjno-rekreacyjnych, służących usprawnieniu rozwoju i zwiększeniu samodzielności w podejmowaniu aktywności życiowej dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością, szczególnie z autyzmem w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie.

Więcej informacji na stronie www.aperio-agrado.org.pl

Przebieg i zasady realizacji projektu „Ośrodek Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO”    zobacz

Drukuj

Rozwój w Rytmie Stuku Kopyt 

 

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie, ul. Krakowska 35. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Andrychów.

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach w zakresie hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej, jazdy konnej z elementami woltyżerki, rajdach konnych oraz Towarzyskich Zawodach Parajeździeckich  dzieci, młodzież i osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu Gminy Andrychów.

Więcej informacji na stronie www.aperio-agrado.org.pl

Drukuj

Autentyczni i Fascynujący

                             

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów w Ośrodku Wsparcia w Rozwoju i Rehabilitacji APERIO w Andrychowie, ul. Krakowska 35.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Andrychów.

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach indywidualnych, grupowych, plenerowych dzieci, młodzież i osoby dorosłe z orzeczeniem o niepełnosprawności mieszkańców Gminy Andrychów.

Więcej informacji na stronie www.aperio-agrado.org.pl