niedziela 24 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Przy-Stań

 

Projekt „Przy Stań”  to spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością i chorobami przewlekłymi. Projekt realizowany jest jako zadanie własne.

 

Głównym celem spotkań grupy dla rodziców „PRZY-STAŃ” jest tworzenie możliwości do spotkania i rozmowy. Program spotkań jest kontynuacją działań z 2012r.

 

Uczestników grupy łączy doświadczenie bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością lub choroba przewlekłą. To podobieństwo doświadczenia pozwala dzielić się sprawdzonymi w codziennym życiu rozwiązaniami problemów oraz daje możliwość wzajemnego wsparcia emocjonalnego.

Drukuj

HELP-er

 

Projekt „HELP-er” to warsztaty organizacyjno - szkoleniowe dla wolontariuszy „AGRADO”. Projekt realizowany jest jako zadanie własne. zobacz

 

Głównym celem spotkań grupy dla wolontariuszy „HELP-er” jest tworzenie możliwości do spotkania, rozmowy edukacji i planowania działań woluntarystycznych  w AGRADO.

 

Wolontariusze AGRADO, chcąc świadomie dbać o swój rozwój, biorą udział w spotkaniach, ale grupa ma charakter otwarty, tak by tym sposobem stworzyć możliwość do zapoznania się z naszą działalnością i ludźmi ją tworzącymi.