niedziela 31 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Rozwój w rytmie stuku kopyt  


„Rozwój w rytmie stuku kopyt”  to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów w ramach realizacji zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych”. zobacz

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Andrychów z orzeczeniem o niepełnosprawności, członków ich rodzin oraz wolontariuszy.

 

Głównym celem jest wsparcie w rozwoju i rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością – ten cel zamierzamy zrealizować poprzez przygotowanie oferty i prowadzenie indywidualnych zajęć z zakresu hipoterapii, pedagogicznej jazdy konnej oraz grupowych zajęć jeździeckich z elementami woltyżerki.

 

W ramach indywidualnych programów rehabilitacyjnych udzielone zostanie wsparcie i usprawnienie w rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w związku z realizowaniem celów określonych przez te programy, m.in:

 • rozwijanie i usprawnianie rozwoju ruchowego, poprawa wzorca ruchu, poprawa postawy ciała, normalizacja napięcia mięśniowego,
 • rozwijanie i usprawnienie integracji sensorycznej i działania zmysłów, równowagi, dotyku, czucia głębokiego, wzroku, słuchu,
 • rozwijanie i usprawnienie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,
 • rozwijanie i usprawnianie rozwoju emocjonalnego, redukcja napięcia emocjonalnego, lęku, relaksacja,
 • rozwijanie i usprawnianie rozwoju społecznego,
 • rozwijanie i usprawnianie poczucia sprawstwa,
 • korygowanie niewłaściwych postaw i nawyków,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności,
 • rozwijanie i usprawnianie umiejętności i kompetencji w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy i bycia potrzebnym,
 • nauka elementów jazdy konnej, edukacja jeździecka.

 Więcej informacji na stronie www.aperio-agrado.org.pl