niedziela 31 Maj 2020

AGRADO

Stowarzyszenie AGRADO z siedzibą w Wadowicach

Drukuj

Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje profilaktyczne w terenie

 

„Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje profilaktyczne w terenie” to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów w ramach realizacji zadania „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Andrychów” . Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Andrychów.

 

Głównym celem jakie zamierzamy zrealizować w ramach zadania publicznego jest kontynuacja działań w zakresie  przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez:

  • prowadzenie dyżurów  specjalistów, udzielanie porad i konsultacji i prowadzenie zajęć grupowych i warsztatowych
  • udzielanie porad i konsultacji po ustaleniu terminu spotkań z osobami potrzebującymi poza godzinami dyżurów tak, aby dostosować dostępność pomocy do aktualnych potrzeb,
  • interwencje terenie w miejscach rozpoznanych jako miejsca spotkań osób z uzależnieniem, celem nawiązania kontaktów i przeprowadzenia interwencji profilaktycznej do osób będących poza zasięgiem służb społecznych takich jak Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy, policja.

 

Więcej informacji na stronie www.cps.org.pl  w zakładce Problemy Alkoholowe.